evangelische boekhandel

De brief aan de Hebreeën

€ 9,95

Ger de Koning

 

Een verklaring van deze brief speciaal voor jou

 

Iemand heeft de brief aan de Hebreeën terecht 'de brief van de geopende hemel' genoemd. In deze brief richt de schrijver je aandacht op een geopende hemel. En wat zie je daar, of beter gezegd, Wie zie je daar? Christus. Je ziet Zijn heerlijkheden als God en Zijn heerlijkheden als Mens, want Hij is zowel volmaakt en waarachtig Mens.

 

De schrijver laat zien dat het hele oudtestamentische eredienst is vervuld in Christus. Dat maakt deze brief van groot belang voor onze dagen. Hij leert ons om naar het christendom te kijken met Gods ogen. Je zult leren hoe God gediend en aangebeden wil worden, waardoor je tegelijk kunt afwijzen wat daarmee niet in overeenstemming is.