evangelische boekhandel

Gebrokenheid

€ 7,45

Philip Nunn

 

Dit boekje gaat over gebrokenheid. Als mensen houden we niet van pijn en gebrokenheid. Onze voorkeur gaat uit naar stabiliteit, goede gezondheid en het onder controle houden van ons leven en onze bediening. Bijbelse personen als Mozes, Petrus en Paulus hielden veel van de Heere; ze wilden Hem graag dienen met hun eigen goede ideeën, inzichten en kracht. Door de lessen van gebrokenheid heen heeft de God deze mannen zacht gemaakt, om zo dóór hen Zijn werk te kunnen doen. Gebroken christenen vertrouwen niet meer op zichzelf. Ze vechten niet meer voor hun eigen ideeën en rechten. Ze hebben met vallen en opstaan geleerd dat zij zonder God niets kunnen doen.

De schrijver nodigt je uit om stil te staan en te reflecteren op de moeilijke momenten in jouw leven. Er komen praktische vragen aan de orde, zoals "Is jouw sterke wil al gebroken?" en "Probeer jij nog steeds de Heere te dienen op basis van eigen inzichten?"Wat is het nodig dat wij allemaal gebroken worden! Mogelijk wil God dit boekje gebruiken om jou op de knieën te brengen met het gebed in je hart: "Heere, breek mij maar .... opdat Uw Naam door mij heen verheerlijkt wordt!"

Philip Nunn heeft viiftien jaar als zendeling en Bijbelleraar de Heere gediend in Colombia.