evangelische boekhandel

Eind Goed

€ 13,00

Theo Boer

 

Een Protestantse kijk op euthanasie in Nederland

 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en christenen in Nederland onder de eersten die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch, etisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden.

In dit persoonlijke en indringende essay betoogt hoogleraar ethiek Theo Boer dat ook nu elke beslissing tot euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces. Dat geldt zeker voor gelovigen: zij putten uit bronnen die door de eeuwen heen mensen hielpen om hoop te houden in lijden, om zin te ontdekken in kwetsbaarheid, en om hun autonomie te plaatsen in het perspectief van Gods zorg voor ons.

 

Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondsheidszorg aan de PThU en visiting professor aan de Universiteit van Sunderland, Engeland. In het verleden was hij lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.