evangelische boekhandel

De bediening & de brieven van Paulus

€ 5,50

Hoite Slagter

 

Paulus is voor ons belangrijk! Vooral vanwege de plaats die hij in Gods plan en in Zijn Woord heeft. Wie de lijn van de geschiedenis in het Nieuwe Testament volgt (in het bijzonder het deel dat wordt weergegeven in het boek Handelingen), komt hoe dan ook bij deze apostel terecht. Vanzelfsprekend heeft God dit zo geleid; daarom mogen zij de weg gaan die Gods Woord ons wijst.

 

Dit boekje geeft behalve informatie over de Nieuwtestamentische geschiedenis en het boek Handelingen een overzicht van de levensloop van Paulus, waarbij ook is gekeken naar de momenten warop hij zijn brieven schreef. In deze uitgave worden verscheidene Bijbelteksten vermeld en aangehaald. Wanneer de lezer(es) deze naleest in de Bijbel, krijgt hij of zij een goed beeld van hoe het allemaal gegaan is; met uiteindelijke zicht op de rijke boodschap voor nu die God in de bediening van Paulus heeft bekendgemaakt.