evangelische boekhandel

Gelooft

€ 12,50

J.C. Ryle

 

Zijn heil- en troostrijk woord

 

Ryle legt de Schrift op een aansprekende en indringende manier uit, duidelijk en recht op de man af. Het was zijn bedoeling om de hoofdpunten van de christelijke leer zo eenvoudig en duidelijk mogelijk naar voren te brengen, zó dat iedereen het kon begrijpen.

 

Zijn geschriften zijn doortinteld van een intense bewogenheid, die voortkomt uit een brandend hart dat vervuld is met de liefde van Christus. Een sprekend voorbeeld daarvan is wat hij over het geloof geschreven heeft naar  aanleiding van Johannes 3 : 16;

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

John Charles Ryle (1816-1900) was bischop in de Anglicaanse kerk van Engeland. In zijn prediking en geschriften staat hij voluit in de lijn van de reformatoren en de puriteinen.