Jesaja Toegelicht & toegepast

€ 24,95

Ger de Koning & Tony Jonathan

 

De Heilige van Israël

 

In het boek Jesaja staat Gods Messias, Jezus Christus, centraal. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel leren over het lijden, de verheerlijking en de regering van de Heer jezus. Zijn eerste komst als de lijdende Knecht van de HEERE en zijn tweede komst als Koning boven alle koningen worden uitvoerig belicht.

 

Hij zal alle beloften die God aan zijn aardse volk Israël heeft gedaan, vervullen. Dit gebeurt nadat Israël door een ongekend grote verdrukking is gegaan. Daardoor komt het volk tot berouw en bekering. Zij zullen dan de Messias aannemen. Die hen in de zegen van het duizendjarig vrederijk zal binnenvoeren.