evangelische boekhandel

Johannes

€ 14,95

Een toelichting op Het Evengelie van Johannes

 

David Pawson

 

Johannes schrijft een opmerkelijk Evangelie, dat zich onderscheidt van de andere drie. Het weerspiegelt de unieke inzichten van de man die het dichtst bij jezus stond, en benadrukt dat het niet alleen belangrijk is te weten wat jezus deed, maar vooral ook wie Hij was. het laat ook zien hoe bezorgd Johannes was over de valse leringen die opgeld deden waardoor gelovigen op een dwaalspoor terechtkwamen; of dat nu Jezus' ware identiteit betrof of de betrouwbaarheid van hetgeen Hij beweerde.

 

Johannes wilde dat gelovigen er absoluut van overtuigd waren dat ooggetuigen, de woorden van Jezus en zijn verbazingwekkende wonderen allemaal wezen naar die Ene, die - in het vlees - waarlijk God was. Jezus is wie Hij beweerde te zijn: de Zoon van God.

Het bewijs voor die aanspraak levert Johannes bladzijde na bladzijde. Daarmee heeft Jezus recht op ons vertrouwen en onze gehoorzaamheid, niet eenmalig, maar voortdurend.