evangelische boekhandel

Galaten

€ 14,95

Brief aan de Galaten

 

David Pawson

 

De grootste strijd voor christenen vindt niet buiten de kerk plaats, maar daarbinnen. Dat is pijnlijk. Want niemand wil strijd en verdriet in de familie. Als de duivel de kerk van buitenaf aanvalt, wordt de kerk sterker. Zijn aanvallen van binnenuit zijn echter veel effectiever. Eén van de manieren waarop hij dat doet, is door het evangelie te verdraaien, in diskrediet te brengen of uit te hollen.

Paulus trekt in de brief aan de Galaten fel van leer tegen elke halve waarheid en leugen die de gemeente is binnengeslopen. Hij stelt de grote basisthema's van het christelijk geloof aan de orde, en waarschuwt dat als die niet meer het fundament vormen, er niet veel meer van het christendom overblijft dan een leeg omhulsel. Voor die overtuiging is Paulus bereid op te staan en te vechten.

Ook wij kennen het spanningsveld tussen wet en genade. Maar we kennen ook ware vrijheid. We moeten volharden en samen met anderen op dat smalle pad blijven lopen. Met de wind van Gods Geest die in ons gezicht blaast en Gods genade op ons leven. We zijn vrij en kunnen kiezen om sterk te zijn en niet te zondigen, als we ons tenminste door de Geest laten leiden. Galaten is één van de krachtigste brieven ooit.

 

 

David Pawson is een geliefd Bijbelleraar en schrijver, en reist over de hele wereld om mensen te onderwijzen uit Gods Woord. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald.