evangelische boekhandel

De Uitdaging

€ 10,00

van de Islam voor Christenen

 

'Ik hoop dat ik het verkeerd heb. Ik hoop dat het een valse profetie is'

 

De uitdaging van de Islam voor Christenen is de belangrijkste en wellicht meest ontnuchterende profetische boodschap die David Pawson ooit heeft gebracht. Moreel verval en uitholling van het besef van de ultieme waarheid hebben in Groot-Brittannië een geestelijk vacuüm geschapen. Pawson gelooft dat de Islam beter is toegerust om dat vacuüm op te vullen dan de kerk, en dat het daarbij aannemelijk is dat het in de toekomst 's lands grootste religie wordt.

 

Dit boek doet de achtergronden van Pawsons beweringen uit de doeken en beschrijft een positieve blauwdruk voor het antwoord van de kerk. Christenen moeten de drie kwaliteiten die het christendom uniek maken - realiteit, relatie en rechtvaardigheid - opnieuw ontdekken en in de huidige samenleving bekendmaken.

 

Dit boek is verplichte lectuur voor christenen. Hoewel Pawson deze profetische boodschap in eerste instantie aan zijn eigen volksgenoten richt, kunnen wij als West-Europeanen het ons niet veroorloven de inhoud ervan naast ons neer te leggen.