evangelische boekhandel

De dans van de blinde bruid

€ 14,00

Over de kerk naar haar voleinding

 

Dit boek is geschreven voor christenen uit alle mogelijke denominaties. Het bespreekt een aantal centrale thema's waarvan sommige al eeuwenlang stof tot discussie en soms tot erger hebben opgeleverd: doop, kerk, ambt, avondmaal, geestelijke gaven, man&vrouw, Israel.


De auteur richt zich op christenen die oog hebben gekregen voor de schoonheid en nood van de kerk tegelijk; op allen die durven lijden aan de verdeelheid en het verval van de kerk, maar die, met dezelfde geloofsmoed, ook durven verwachten dat zij haar heelheid en haar heerlijkheid zullen zien.